Livestream Uitvaart

Som kan bij een uitvaart, crematie of begrafenis niet altijd iedereen aanwezig zijn. Via een livestream is het toch mogelijk op afstand aanwezig te zijn, daarnaast is er een opname na afloop beschikbaar om de plechtigheid (nogmaals terug) te bekijken.

Wellicht zijn er familieleden geëmigreerd naar Canada of Australië of kan iemand vanwege medische redenen niet naar de uitvaartlocatie komen.
Wij zorgen ervoor dat iedereen (met het wachtwoord indien gewenst) de uitvaart kan volgen, waar ook ter wereld. Hiervoor maken we gebruik van dezelfde apparatuur waar ook online tv uitzendingen mee gemaakt worden om er voor te zorgen dat de livestream uitvaart goed in beeld gebracht wordt. Met onze draadloze microfoons en digitale geluidsapparatuur zorgen we ervoor dat alle sprekers goed verstaanbaar zijn.

Livestream Uitvaart op smartphone, tablet of laptop bekijken

Livestream Uitvaart Werkwijze

  1. In overleg worden de wensen van de nabestaanden vastgesteld.
  2. Tijdens een locatie onderzoek worden technische knelpunten aangepakt.
  3. U ontvangt de link (met wachtwoord) waar de beelden rechtstreeks te volgen zijn.
  4. Onze apparatuur wordt ruim van tevoren discreet opgesteld en getest.
  5. De uitvaart is met 1 of (optioneel) meerdere camera’s live via internet te volgen.
  6. De volledige opname van de uitvaart is achteraf beschikbaar voor de familie.
Livestream uitvaart laten verzorgen vanuit een kerk of eigen gekozen locatie

Mogelijkheden

  • Een in de buurt gelegen ruimte kan via de live verbinding voor extra capaciteit zorgen.
  • De camerabeelden kunnen ook live (uitvergroot) geprojecteerd worden. Hierdoor kunnen grote groepen mensen de spreker goed zien.
  • Zelfs wanneer er geen internetverbinding op de locatie is dan zijn er nog talloze mogelijkheden het signaal op internet te krijgen.
  • Foto’s of video’s tijdens de uitvaart kunnen live digitaal meegenomen worden in de uitzending.


Livestream Uitvaart locaties

Wij faciliteren een aantal locaties verspreid door Nederland met de mogelijkheid een uitvaart live te streamen. Neem voor meer informatie contact op.

Contact opnemen voor een professionele livestream van een uitvaart

Bel voor (24/7/365) telefonisch contact 087 87 144 60 of kijk op LiveUitvaart.frl voor uitgebreide informatie over een Uitvaart Livestream.

Scroll naar boven