De ecologische voetafdruk verlagen met livestreams en webinars

De ecologische voetafdruk is een maatstaf voor de impact die we hebben op de planeet door onze consumptie van natuurlijke hulpbronnen en onze uitstoot van broeikasgassen.
Hoe groter onze ecologische voetafdruk, hoe meer we bijdragen aan de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom is het belangrijk om manieren te vinden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzamer te leven. In dit blog ga ik verder in op de mogelijkheid om je ecologische voetafdruk te verlagen met livestreams en webinars.

Ecologische voetafdruk verlagen met livestreams en webinars

Een van de manieren om dat te doen is door gebruik te maken van livestreams en webinars. Livestreams en webinars zijn online uitzendingen van video en audio die in real-time of met een kleine vertraging worden gestreamd. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals educatie, entertainment, marketing, communicatie, enz. Livestreams en webinars hebben verschillende voordelen voor zowel de organisatoren als de deelnemers, waaronder:

Ecologische voetafdruk van congres verlagen met livestreams en webinars

Voordelen Livestreams en Webinars

  • Ze besparen tijd en geld. Livestreams en webinars elimineren de noodzaak om te reizen naar een fysieke locatie, wat brandstof, accommodatie en andere kosten bespaart. Bovendien besparen ze tijd die anders zou worden besteed aan het plannen, voorbereiden, het reizen naar en bijwonen van een evenement.
  • Ze vergroten het bereik en de betrokkenheid. Livestreams en webinars stellen de organisatoren in staat om een groter en diverser publiek te bereiken, dat anders misschien niet in staat of bereid zou zijn om deel te nemen aan een evenement. Livestreams en webinars kunnen ook interactief zijn, waardoor de deelnemers vragen kunnen stellen, feedback kunnen geven en via speciale tools is het ook mogelijk met elkaar en met de sprekers te netwerken. Dit verhoogt de betrokkenheid en de tevredenheid van de deelnemers en kan leiden tot meer loyaliteit en conversie.
  • Ze verminderen de ecologische voetafdruk. Livestreams en webinars verminderen de ecologische voetafdruk door de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaan met reizen te vermijden. Volgens een studie van de Nature.com, kan een videoconferentie of webinar de CO2-uitstoot per deelnemer met 94% verminderen in vergelijking met een face-to-face evenement. Bovendien verminderen livestreams en webinars het gebruik van papier, plastic en andere materialen die nodig zijn voor een fysiek evenement, wat afval en vervuiling vermindert.

Wat zeggen studies over de ecologische voetafdruk verlagen met livestreams en webinars?

Een studie van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving reflecteert op een nieuwe ambitie voor het Nederlandse nationale en internationale natuurbeleid, namelijk het halveren van de ecologische voetafdruk van de Nederlandse consumptie in 2050. De studie bespreekt de trends en mogelijkheden voor het verkleinen van de voetafdruk en de rol van vervoer reduceren als een van de manieren om de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Je kunt meer lezen over deze studie op Halveren van de Nederlandse voetafdruk.
De volgende studies laten zien welke impact vervoer en mobiliteit heeft op de uitstoot en leggen de vergelijking met een livestream:

1. Carbon trust: een uur video streamen gelijk aan 250 meter rijden met een benzineauto

Ecologische voetafdruk verlagen met livestreams en webinars

Een van de bronnen die ik heb gebruikt om dit bericht te schrijven is een studie van de Carbon Trust, getiteld “The carbon impact of video conferencing“. Deze studie onderzoekt de CO2-uitstoot die gepaard gaat met verschillende soorten vergaderingen, zoals face-to-face, telefoon, videoconferentie, en webinar. De studie vergelijkt ook de CO2-uitstoot van verschillende scenario’s, zoals het aantal deelnemers, de afstand die ze moeten afleggen, het type vervoer dat ze gebruiken, enz.

De gemiddelde Europese voetafdruk van video streamen wordt geschat op ongeveer 55gCO2e per uur volgens de conventionele methode. (Deze schatting gebruikt een Europees gemiddelde emissiefactor, een representatieve mix van kijkapparaten, en netwerkenergie-intensiteitscijfers voor 2020.)
Ter vergelijking, de emissies van het zetten van een zak popcorn gedurende vier minuten in de magnetron is ongeveer 16gCO2e (ook met gebruik van een Europees gemiddelde emissiefactor), terwijl het rijden van 250 meter in een gemiddelde benzineauto ook ongeveer 55gCO2e uitstoot.

Carbon trust

Zijn er meer studies die het verlagen van de carbon footprint met livestreams ondersteunen?

2. Nature.com: trend naar virtuele en hybride conferenties kan een effectieve strategie zijn om de klimaatverandering te beperken

Een studie van Nature.com concludeert dat videoconferenties en webinars aanzienlijk minder CO2-uitstoot veroorzaken dan face-to-face vergaderingen, vooral als de deelnemers ver moeten reizen of het vliegtuig moeten nemen. De studie schat dat een webinar de CO2-uitstoot per deelnemer met 94% kan verminderen in vergelijking met een face-to-face evenement. Het energiegebruik kan met 90% gereduceerd worden. De studie geeft ook enkele aanbevelingen om de CO2-uitstoot van videoconferenties en webinars verder te verminderen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie, het vermijden van onnodige uitzendingen, het optimaliseren van de bandbreedte, enz.

Ecologische voetafdruk verlagen met livestreams en webinars, honderden auto's staan voor het conference center
Ecologische voetafdruk verlagen met livestreams en webinars, vliegtuigen

Door gebruik te maken van satellietlocaties of hubs (waarbij 50% van de deelnemers fysiek aanwezig is en via videoverbindingen meerdere locaties aan elkaar geknoopt zijn) is een besparing van uitstoot en energiegebruik van twee-derde te behalen. De studie schrijft over een ideale maximale reisafstand van maximaal 1.000 kilometer, zodat er een minimaal aantal vluchten nodig is, want dat is waar de milieu impact het grootste is.


Het volledige artikel is te lezen op Trend towards virtual and hybrid conferences may be an effective climate change mitigation strategy

3. Internationaal Energieagentschap (IEA): de werkelijke klimaatimpact van een stream is sterk overdreven

Gerekend met de wereldwijde gemiddelde elektriciteitsmix, stootte het streamen van 60-minuten […] in 2019 ongeveer 36 gCO2 uit, ongeveer evenveel als éénmalig de waterkoker gebruiken. 

Internationaal Energieagentschap (IEA)

Een studie van Internationaal Energieagentschap (IEA) onderzoekt de koolstofvoetafdruk van streaming video en weerlegt een veelgeciteerde schatting die de werkelijke klimaatimpact met maximaal 90 keer overdrijft. Het artikel legt uit dat de energie-efficiëntie van datacenters, netwerken en apparaten de klimaatimpact van streaming video relatief bescheiden houdt, vergeleken met andere activiteiten en sectoren.
Het artikel waarschuwt echter ook voor de toenemende zorgen over de algehele milieu-impact van de sector in de komende decennia, als gevolg van vertragende efficiëntiewinsten, rebound-effecten en nieuwe eisen van opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en blockchain. Je kunt meer lezen over deze studie op The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines.

Historische en actuele informatie over het opwekken van electriciteit en uitstoot van mobiliteit

Ecologische voetafdruk verlagen met livestreams en webinars, emissies

Via Electricitymaps.org is te zien hoe de actuele en historische opwekking van electriciteit in verschillende landen is en welke CO2 uitstoot daarbij vrij komt. Via co2emissiefactoren.nl is te bekijken wat de CO2 emissies per activiteit zijn in Nederland, CO2emissiefactoren is een initiatief van Milieu Centraal, Stimular, SKAO, Connekt en de Rijksoverheid.

Hybride events, livestreams en webinars zijn de toekomst voor evenementen en bijeenkomsten

Ecologische voetafdruk verlagen met livestreams en webinars, via een videoverbinding volgen de deelnemers het congres

Livestreams en webinars zijn dus niet alleen handig en effectief, maar ook milieuvriendelijk. Ze kunnen bedrijven en organisaties helpen om hun ecologische voetafdruk te verlagen, terwijl ze hun doelstellingen en doelgroepen bereiken. Livestreams, hybride events en webinars zijn de toekomst van evenementen en we moeten ze omarmen als we de ecologische voetafdruk willen verlagen.

Praktische tips voor het verlagen van de voetafdruk en het vergroten van de doelgroep met een livestream of webinar:

Nu we weten wat de voordelen zijn van livestreams en webinars, hoe kunnen we ze dan het beste gebruiken om onze ecologische voetafdruk te verlagen? Hier zijn enkele tips en best practices om in gedachten te houden:

  • Neem presentaties op en bied ze online aan zodat meer mensen ze kunnen bekijken zonder te hoeven reizen. Het opnemen van een presentatie kan gecombineerd worden met een livestream of live uitvergroten van sprekers op grote schermen.
  • Maak livestreams van congressen en bijeenkomsten interactief door het online publiek een eigen programma en interactieve tools te bieden. Zo wordt online deelname een aantrekkelijke optie. Vraag een vergoeding voor de livestreams, zodat online deelnemers ook meebetalen aan het event.
  • Gebruik webinars om regelmatig contact te houden met de doelgroep. Een klantendag of jaarlijks congres is maar eens per jaar, maar webinars kunnen maandelijks of wekelijks worden ingezet om de doelgroep te boeien. Zo vergroot je de loyaliteit en de kans dat ze ook naar een fysieke klantendag of congres komen.
  • Organiseer in de maanden voor een groot congres een aantal webinars met sprekers die ook op het congres komen spreken. Je kan hierdoor het publiek alvast warm maken en kijkers met een speciale korting verleiden om alvast in te schrijven als online of fysieke deelnemer.
  • Zet webinars of e-learning in als online educatie om beroepen bij te scholen of trainingen te geven. Zo bespaar je de deelnemers reistijd en kosten, en leid je ze efficiënt op. Onze klanten ervaren dat online trainingen meer stof kunnen behandelen in dezelfde tijd.
  • Gebruik satellietlocaties of hubs om de reisafstand voor deelnemers te verkleinen. Op de satelliet locatie zijn de sprekers op videoschermen te volgen en dankzij videoverbindingen is het ook mogelijk sprekers op de andere locaties aan het woord te laten.

Door deze tips en best practices te volgen, kun je livestreams en webinars effectief inzetten om je ecologische voetafdruk te verlagen en tegelijkertijd je doelen en doelgroepen te bereiken. Livestreams en webinars zijn een geweldige manier om je boodschap te verspreiden, je kennis te delen, je merk te versterken en je publiek te vergroten, terwijl je ook een positieve bijdrage levert aan het milieu.

livestream laten organiseren

Contact opnemen

Wil je de mogelijkheden van je toekomstige event eens bespreken met de specialisten van GEOCAST media? Neem dan nu contact op:

Scroll naar boven