E-learning voor advocaten vanuit een webinar studio

Deze week hebben we voor de achtste keer onszelf weer bijgeschoold over de Wet verplichte GGZ (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Bij ons in de studio heeft mr drs Frank Westenberg vakgenoten weer op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken. Voorheen deed men dat vaak in een traditionele lesomgeving.

Vanuit de studio kan in een professionele setting het lesmateriaal opgenomen worden.

Begin 2020 hebben we vanuit onze studio voor het eerst dit online verzorgd. Sindsdien geven cursisten aan dat dit een fijne manier is om aan de verplichte jaarlijkse studiepunten te komen. Op meerdere dagen is het lesmateriaal online beschikbaar. Men kan overdag een gedeelte volgen en als de dagelijkse werkzaamheden of het gezinsleven om aandacht vraagt is het mogelijk op een later moment de video opname verder te bekijken. In 2021 is de cursisten gevraagd in welke vorm men het liefste de les zou willen volgen, fysiek, online of beide. Uit de enquête kwam naar voren dat vrijwel iedereen de voorkeur voor de online lesmethode gaf en daarom is er ook dit jaar alweer voor de tweede maal een digitaal vervolg aan gegeven.
De cursisten geven tevens aan dat ze het fijn vinden dat de lessen professioneel opgenomen worden in een studio met goede camera’s en opnameapparatuur. Via ons webinarplatform GEOCAST.live kunnen cursisten inloggen om de lessen te volgen.

Via de pagina ‘Training opnemen vanuit een e-learning studio‘ is meer informatie te vinden over de mogelijkheden om trainingen en andere educatie op te nemen.

Scroll naar boven