Tips voor uw netwerkbeheerder (bij een webcast)

Om een webcast succesvol te maken is het natuurlijk belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de webcast bekijken. Dit kan gedaan worden door de webcast achteraf beschikbaar te maken, maar ook door te zorgen dat het beleid van afdeling netwerkbeheer -bij uw bedrijf of uw doelgroep- niet in de weg zit.

Het is de taak van de afelingen systeem- en netwerkbeheer te zorgen voor een infrastuctuur die zo veel mogelijk beschikbaar is. Om te voorkomen dat bij veelvuldig bekijken van een live stream het netwerk plat komt te liggen wordt daarom vaak gekozen voor het blokkeren van (bepaalde) live streams.
Dit is natuurlijk geen echte oplossing.
Een oplossing is bijvoorbeeld om één pc of laptop buiten het bedrijfsnetwerk om toegang tot het internet te verschaffen en de beelden te vertonen op een groot scherm in een centrale ruimte.
Tevens is er een mogelijkheid om in overleg met afdeling netwerkbeheer tijdelijk een extra server te plaatsen die zorg draagt voor het verdelen van de streams binnen het bedrijfsnetwerk. Meestal is de internetverbinding de bottleneck en niet het interne netwerk. Met deze oplossing kan een stream éénmalig binnengehaald worden van het internet en binnen het bedrijf verder verspreid worden.

Een ander probleem bij het bekijken van een webcast kan zijn dat de vereiste plug-ins niet geïnstalleerd mogen worden. De meeste webcasts worden aangeboden via Adobe Flash of Microsoft Silverlight. Beide plugins zijn gratis te downloaden via Adobe en Microsoft, maar meestal hebben gebruikers binnen een bedrijf geen rechten om dit zelf te installeren. Gelukkig is Adobe Flash meestal al voorgeïnstalleerd en Microsoft Silverlight is sinds de omarming door de publieke omroepen, RTL en SBS ook telkens meer gemeengoed geworden.
Mocht dit toch niet het geval zijn, informeer dan bij de afdeling systeembeheer waarom dit niet het geval is en geef aan dat het gebruik van deze plug-ins voor het uitvoeren van uw taak nodig is. Het bekijken van de webcast is immers onderdeel van uw beroep. Flash is algemeen bekend en Silverlight is -zeker in Nederland- de standaard geworden bij de streams van commerciële en publieke omroepen.
Silverlight was bij de introductie in 2007 nog nieuw, maar intussen heeft elke afdeling systeembeheer al lang kunnen testen of Silverlight problemen op gaat leveren met bestaande softwaresystemen.

Binnenkort meer…

Scroll naar boven