Een webcast is een live uitzending op internet, vaak door bedrijven georganiseerd om hun klanten, aandeelhouders of personeel gelijktijdig te kunnen informeren. Zoals men anders een presentatie zou geven voor een kleine groep mensen kan men door op internet uit te zenden een groot publiek bereiken.
Een webcast kan alleen met geluid zijn (audio only), 1 of meerdere camera’s. Vaak wordt daar dan nog een PowerPoint presentatie aan toe gevoegd. Delen van de uitzending kunnen vooraf opgenomen zijn, net als dat bij veel televisieprogramma’s gebruikelijk is.

Investor relations webcast

Sinds 2003 houden veel beursgenoteerde bedrijven zich aan de Nederlandse corporate governance code. Eén van de gedragsregels is om pers- en analistenbijeenkomsten beschikbaar te maken voor alle aandeelhouders wereldwijd. Door een Investor Relations Webcast te organiseren en deze na afloop op de website te plaatsen is hiermee aan voldaan.
Voorafgaand is het mogelijk de belangstellende te vragen een naam en emailadres op te geven, maar ook om akkoord te gaan met een forward-looking of safe harbor statement.
Als een bedrijf voor het eerst naar de beurs gaat wordt vaak een uitzending gedaan om extra aandacht te vragen voor de Initial public offering (I.P.O.) of beursintroductie.

Townhall Webcast

Een webcast is te bekijken op diverse apparatenBij een Townhall Webcast worden medewerkers niet alleen op een centrale plaats binnen een organisatie geïnformeerd, maar kan men ook via een livestream mee kijken. Vooral bedrijven met meerdere vestigingen, zoals in het buitenland kunnen hier veel voordeel uit halen. Deze vorm van communiceren met het personeel wordt ook vaak ingezet bij bedrijfsovernames en fusies. Daarnaast is het bij grotere bedrijven gebruikelijk een kersttoespraak of nieuwjaarsbijeenkomst zowel live uit te zenden als achteraf beschikbaar te maken.
Het is vooraf en tijdens de webcast mogelijk vragen stellen aan de leiding van het bedrijf. Om gevoelige bedrijfsinformatie alleen beschikbaar te maken voor werknemers kan de toegang alleen verleend worden door aan te melden of een geheime code te gebruiken.

Neem nu contact op